Hz. Muhammed (S.A.V.)

HAYATI  

DUA'SI

"Ya Rabbi!.. Faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım."
"Ya Rabbi!.. Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle"
"Ya Rabbi!.. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden de koru."
"Ya Rabbi!.. Her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru."
"Ya Rabbi!.. Bizi sabreden ve şükredenlerden eyle."
"Ya Rabbi!.. Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan eyle."
"Ya Rabbi!.. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan Sana sığınırım."
"Ya Rabbi!.. İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadedini güzel yapan ve doğru konuşanlardan eyle."
"Ya Rabbi!.. Kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl ve borçlarımızı ödememizi nasip eyle."
"Ya Rabbi!.. Sıhhat, afiyet ve güzel ahlak ver. Kaza ve kadere rıza gösterenlerden eyle."
"Ya Rabbi!.. Gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan, kötü arkadaştan ve kötü komşudan Sana sığınırım."
"Ya Rabbi!.. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım."
"Ya Rabbi!.. Bize dünya ve ahirette güzellik ver ve Cehennem azabından bizi koru."
"Ya Rabbi!.. Bedenime, kulağıma, gözüme sıhhat ver. Küfürden, fakirlik ve kabir azabından Sana sığınırım."
"Ya Rabbi! Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömürümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle"

(Şerh-i Tergib)